Priemerný septembrový úhrn zrážok

obr 12

Obrázok 12. Priemerný úhrn zrážok v septembri v povodí stredného a horného Hrona. Čísla v slepej mape uvádzajú úhrn zrážok v mm.