Atlas zrážok Pohronia

Pri rozvažovaní o príčinách, priebehu a následkoch sucha v krajine sa dostávame k potrebe analýzy podmieňujúcich faktorov. V prípade sucha, ako je to popísané v učebnici, jedná sa o komplex faktorov. Mimo iné, krajinný kryt, typ rastlinstva a jeho zdravotný stav, expozícia, sklonitosť, pôdny druh a typ, geologický podklad, trvanie slnečného krytu, teplota vzduchu, z toho vyplývajúca potenciálna evapotranspirácia a hlavne atmosférické zrážky. Posledný menovaný meteorologický ale zároveň aj klimatologický faktor či činiteľ prispieva najväčšmi k potenciálu rozvoju sucha. Je tomu tak, pretože zrážky sú v oblasti stredného Slovenska (okrem vrcholových partií Nízkych Tatier, Veľkej Fatry a prípadne Poľany či Veporských Vrchov) limitujúcim faktorom. Tieto skutočnosti si môžete názorne overiť na Obr. 15.3 – klimadiagramy vybraných klimatologických staníc.

V predkladanom atlase zrážok Pohronia predkladáme spracované údaje z klimatologickej a zrážkomernej siete SHMÚ za obdobie 1961 – 2014. Na tejto stránke nájdete mapy priemerného mesačného a ročného úhrnu zrážok za vyššie uvedené obdobie.

Treba ešte doplniť, že Pohroním (lepšie povedané horné Pohronie a časť stredného Pohronia) pre potreby tohto atlasu rozumieme čiastkové povodie rieky Hron s uzáverovým profilom na sútoku riek Slatina a Hron (pod Zvolenom).

 

Obsah atlasu:

Tabuľka 1. Zoznam klimatologických a zrážkomerných staníc použitých v atlase

Obrázok 1. Záujmové povodie a priestorové rozloženie staníc SHMÚ použitých vo Atlase. Čísla uvádzajú indikatívny kód stanice podľa SHMÚ.

Obrázok 2. Modifikované klimadiagramy pre vybrané klimatologické stanice SHMÚ v záujmovom povodí.

Obrázok 3. Priemerný ročný úhrn zrážok v povodí stredného a horného Hrona. Čísla v slepej mape uvádzajú úhrn zrážok v mm.

Obrázok 4. Priemerný úhrn zrážok v januári v povodí stredného a horného Hrona. Čísla v slepej mape uvádzajú úhrn zrážok v mm.

Obrázok 5. Priemerný úhrn zrážok vo februári v povodí stredného a horného Hrona. Čísla v slepej mape uvádzajú úhrn zrážok v mm.

Obrázok 6. Priemerný úhrn zrážok v marci v povodí stredného a horného Hrona. Čísla v slepej mape uvádzajú úhrn zrážok v mm.

Obrázok 7. Priemerný úhrn zrážok v apríli v povodí stredného a horného Hrona. Čísla v slepej mape uvádzajú úhrn zrážok v mm.

Obrázok 8. Priemerný úhrn zrážok v máji v povodí stredného a horného Hrona. Čísla v slepej mape uvádzajú úhrn zrážok v mm.

Obrázok 9. Priemerný úhrn zrážok v júni v povodí stredného a horného Hrona. Čísla v slepej mape uvádzajú úhrn zrážok v mm.

Obrázok 10. Priemerný úhrn zrážok v júli v povodí stredného a horného Hrona. Čísla v slepej mape uvádzajú úhrn zrážok v mm.

Obrázok 11. Priemerný úhrn zrážok v auguste v povodí stredného a horného Hrona. Čísla v slepej mape uvádzajú úhrn zrážok v mm.

Obrázok 12. Priemerný úhrn zrážok v septembri v povodí stredného a horného Hrona. Čísla v slepej mape uvádzajú úhrn zrážok v mm.

Obrázok 13. Priemerný úhrn zrážok v októbri v povodí stredného a horného Hrona. Čísla v slepej mape uvádzajú úhrn zrážok v mm.

Obrázok 14. Priemerný úhrn zrážok v novembri v povodí stredného a horného Hrona. Čísla v slepej mape uvádzajú úhrn zrážok v mm.

Obrázok 15. Priemerný úhrn zrážok v decembri v povodí stredného a horného Hrona. Čísla v slepej mape uvádzajú úhrn zrážok v mm.

 

 

Tabuľka 1. Zoznam klimatologických a zrážkomerných staníc použitých v atlase

Indikatív stanice
Názov stanice
Sev. Zem. Šírka
Vých. Zem. Dĺžka
Nadmor. výška
Typ stanice
11903
Sliač
48° 38′ 33,000″ N
19° 8′ 31,000″ E
313
Klimatologická
11904
Vígľaš_Pstruša
48° 32′ 39,000″ N
19° 19′ 19,000″ E
368
Klimatologická
11910
Lom nad Rimavicou
48° 39′ 38,000″ N
19° 39′ 57,000″ E
1018
Klimatologická
11917
Brezno
48° 48′ 6,000″ N
19° 38′ 14,000″ E
487
Klimatologická
11938
Telgárt
48° 50′ 55,000″ N
20° 11′ 21,000″ E
901
Klimatologická
20160
Vyšná Boca
48° 55′ 50,000″ N
19° 45′ 24,000″ E
930
Zrážkomerná
33020
Telgárt
48° 50′ 55,000″ N
20° 11′ 21,000″ E
901
Zrážkomerná
33040
Šumiec
48° 50′ 18,000″ N
20° 8′ 2,000″  E
870
Zrážkomerná
33060
Pohorelá
48° 51′ 40,000″ N
20° 1′ 15,000″ E
749
Zrážkomerná
33120
Polomka
48° 50′ 44,000″ N
19° 51′ 29,000″ E
586
Zrážkomerná
33140
Beňuš
48° 49′ 49,000″ N
19° 45′ 36,000″ E
550
Zrážkomerná
33160
Pohronská Polhora
48° 45′ 6,000″ N
19° 48′ 29,000″ E
637
Zrážkomerná
33200
Brezno
48° 48′ 6,000″ N
19° 38′ 14,000″ E
487
Zrážkomerná
33217
Čierny Balog_Dobroč
48° 43′ 54,000″ N
19° 41′ 58,000″ E
570
Zrážkomerná
33220
Čierny Balog_Jánošovka
48° 44′ 38,000″ N
19° 40′ 6,000″ E
640
Zrážkomerná
33240
Čierny Balog_Krám
48° 45′ 35,000″ N
19° 37′ 30,000″ E
530
Zrážkomerná
33245
Valaská_Čierny potok
48° 41′ 6,000″ N
19° 33′ 7,000″ E
715
Zrážkomerná
33258
Osrblie
48° 45′ 37,000″ N
19° 31′ 35,000″ E
587
Zrážkomerná
34040
Mýto pod Ďumbierom
48° 51′ 26,000″ N
19° 38′ 6,000″ E
630
Zrážkomerná
34070
Jasenie
48° 51′ 18,000″ N
19° 27′ 24,000″ E
540
Zrážkomerná
34080
Brusno
48° 47′ 27,000″ N
19° 23′ 8,000″ E
406
Zrážkomerná
34090
Ľubietová_Chata pod  Hrbom
48° 44′ 12,000″ N
19° 27′ 20,000″ E
1080
Zrážkomerná
34100
Ľubietová
48° 44′ 40,000″ N
19° 22′ 0,000″ E
477
Zrážkomerná
34120
Slovenská Ľupča
48° 45′ 48,000″ N
19° 16′ 32,000″ E
370
Zrážkomerná
34160
Dolný Harmanec
48° 48′ 20,000″ N
19° 3′ 24,000″ E
481
Zrážkomerná
34170
Donovaly
48° 51′ 53,000″ N
19° 13′ 17,000″ E
1000
Zrážkomerná
34180
Motyčky
48° 51′ 42,000″ N
19° 10′ 42,000″ E
688
Zrážkomerná
34220
Staré Hory
48° 50′ 13,000″ N
19° 7′ 11,000″ E
475
Zrážkomerná
34240
Banská Bystrica_Uľanka
48° 47′ 12,000″ N
19° 6′ 42,000″ E
398
Zrážkomerná
34280
Králiky
48° 44′ 14,000″ N
19° 2′ 29,000″ E
627
Zrážkomerná
34285
Kordíky
48° 46′ 12,000″ N
19° 1′ 26,000″ E
835
Zrážkomerná
34310
Horné Pršany
48° 42′ 2,000″ N
19° 4′ 58,000″ E
663
Zrážkomerná
34320
Badín
48° 40′ 0,000″ N
19° 7′ 30,000″ E
376
Zrážkomerná
34340
Sliač
48° 38′ 33,000″ N
19° 8′ 31,000″ E
313
Zrážkomerná
35020
Hriňová_Snohy
48° 37′ 42,000″ N
19° 32′ 59,000″ E
771
Zrážkomerná
35040
Hriňová
48° 35′ 56,000″ N
19° 32′ 26,000″ E
524
Zrážkomerná
35060
Detvianska Huta
48° 33′ 53,000″ N
19° 35′ 30,000″ E
825
Zrážkomerná
35100
Detva
48° 34′ 13,000″ N
19° 25′ 5,000″ E
443
Zrážkomerná
35120
Vigľašská Huta_Kalinka
48° 29′ 42,000″ N
19° 16′ 58,000″ E
527
Zrážkomerná
35140
Vígľaš_Pstruša
48° 32′ 39,000″ N
19° 19′ 19,000″ E
368
Zrážkomerná
35160
Zvolen_Môťová
48° 33′ 54,000″ N
19° 9′ 54,000″ E
300
Zrážkomerná
35170
Hrochoť_Kyslinky
48° 39′ 14,000″ N
19° 25′ 56,000″ E
770
Zrážkomerná
35180
Hrochoť
48° 39′ 10,000″ N
19° 18′ 48,000″ E
652
Zrážkomerná
35200
Očová
48° 35′ 42,000″ N
19° 17′ 15,000″ E
394
Zrážkomerná
35220
Sása
48° 26′ 7,000″ N
19° 7′ 58,000″ E
392
Zrážkomerná
35240
Dobrá Niva
48° 28′ 58,000″ N
19° 4′ 49,000″ E
377
Zrážkomerná
35260
Zvolen
48° 38′ 33,000″ N
19° 8′ 30,000″ E
313
Zrážkomerná
54120
Lom nad Rimavicou
48° 39′ 38,000″ N
19° 39′ 57,000″ E
1018
Zrážkomerná

 

obrázok 15.1_kor

Obrázok 1. Záujmové povodie a priestorové rozloženie staníc SHMÚ použitých vo Atlase. Čísla uvádzajú indikatívny kód stanice podľa SHMÚ.

 

 

klimadiagramy obrázok

Obrázok 2. Modifikované klimadiagramy pre vybrané klimatologické stanice SHMÚ v záujmovom povodí.

 

obr 3

Obrázok 3. Priemerný ročný úhrn zrážok v povodí stredného a horného Hrona. Čísla v slepej mape uvádzajú úhrn zrážok v mm.

 

obr 4

Obrázok 4. Priemerný úhrn zrážok v januári v povodí stredného a horného Hrona. Čísla v slepej mape uvádzajú úhrn zrážok v mm.

 

obr 5

Obrázok 5. Priemerný úhrn zrážok vo februári v povodí stredného a horného Hrona. Čísla v slepej mape uvádzajú úhrn zrážok v mm.

 

obr 6

Obrázok 6. Priemerný úhrn zrážok v marci v povodí stredného a horného Hrona. Čísla v slepej mape uvádzajú úhrn zrážok v mm.

 

obr 7.jpg

Obrázok 7. Priemerný úhrn zrážok v apríli v povodí stredného a horného Hrona. Čísla v slepej mape uvádzajú úhrn zrážok v mm.

 

obr 8

Obrázok 8. Priemerný úhrn zrážok v máji v povodí stredného a horného Hrona. Čísla v slepej mape uvádzajú úhrn zrážok v mm.

 

obr 9

Obrázok 9. Priemerný úhrn zrážok v júni v povodí stredného a horného Hrona. Čísla v slepej mape uvádzajú úhrn zrážok v mm.

 

obr 10

Obrázok 10. Priemerný úhrn zrážok v júli v povodí stredného a horného Hrona. Čísla v slepej mape uvádzajú úhrn zrážok v mm.

 

obr 11

Obrázok 11. Priemerný úhrn zrážok v auguste v povodí stredného a horného Hrona. Čísla v slepej mape uvádzajú úhrn zrážok v mm.

 

obr 12

Obrázok 12. Priemerný úhrn zrážok v septembri v povodí stredného a horného Hrona. Čísla v slepej mape uvádzajú úhrn zrážok v mm.

 

obr 13

Obrázok 13. Priemerný úhrn zrážok v októbri v povodí stredného a horného Hrona. Čísla v slepej mape uvádzajú úhrn zrážok v mm.

 

obr 14

Obrázok 14. Priemerný úhrn zrážok v novembri v povodí stredného a horného Hrona. Čísla v slepej mape uvádzajú úhrn zrážok v mm.

 

obr 15

Obrázok 15. Priemerný úhrn zrážok v decembri v povodí stredného a horného Hrona. Čísla v slepej mape uvádzajú úhrn zrážok v mm.