Hlavné cvičenia Bioklimatológia (Lesnícka fakulta)

Dobrý deň študenti,
v dňoch 16.- 19.10. sa budú konať hlavné cvičenia z predmetu
Bioklimatológia v areáli učebno-výcvikového zariadenia TUZVO na  TAJOVE (25 km od Zvolena).

Každý študent povinne!!!! absolvuje jeden deň experimentálnych meraní podľa priloženého rozpisu a jeden deň kancelárskych prác (19.10.).

Doprava na Tajov bude zabezpečená v deň meraní autobusom z garáží TUZVO o 7,00 h a späť druhý deň ráno z Tajova do Zvolena o 7,30h.

Ubytovanie na Tajove je zabezpečené za poplatok 3 Euro/noc/osoba.
Popis chaty na Tajove je priloženom súbore.

V prípade, že ubytovanie na Tajove nevyužijete, po skončení výučby o 18,00 h sa môžete dopraviť do Zvolena hromadnou dopravou z Tajova, prípadne individuálnou dopravou.

Parkovisko je k dispozícií, len prosím, aby ste prišli plne obsadenými automobilmi, pretože počet parkovacích miest nie je neobmedzený. Ďakujeme.

Počas terénnych meraní budete pracovať v stanovených skupinách.  Náplňou HC bude meranie a vyhodnotenie meteorologických údajov (Bioklimatológia), rastových parametrov drevín  a fyziologických parametrov (Fyziológia pod vedením Ing. Kurjaka).

Večer po skončení experimetálnych meraní budete mať možnosť opekania, prípravy guľášu a večer možnosť športových a spoločenských aktivít (pingpong, kvízy, spoločenské hry), sauna).

Dúfame, že väčšina z Vás využije možnosť spoločne stráviť večer v príjemnom prostredí chaty na Tajove, bližšie sa vzájomne spoznať medzi sebou, ako aj s pedagógmi.

Veríme, že takto pripravené hlavné cvičenia Vás namotivujú k štúdiu a prispejú k utuženiu kolektívu.

Lesu Zdar!

Za kolektív vyučujúcich
K. Střelcová
gestor predmetu Bioklimatológia