Fakulta ekológie a environmentalistiky

Vážené kolegyne a kolegovia.

Hlavné cvičenia budú prebiehať v termíne:

18.10.2016 – terénne merania v Arboréte Borová hora v čase od 08:00 hod.

19.10.2016 – ,,kancelárske” práce v priestoroch TU vo Zvolene

Prosíme Vás, na terénne merania príďte vystrojení v teplom oblečení a pevnej turistickej obuvi. Buďte pripravení aj na daždivé počasie. Zoberte si so sebou aj proviant a nápoj.

Pre kancelárske práce platí nasledovné:

Skupina, ktorá nemá 19.10.2016 HC z predmetu Hydrológia s Dr. Lepeškom sa zúčastní na kancelárskych prácach v doobedňajších hodinách. Začneme o 9:00 v cvičebni na Katedre prírodného prostredia (Hlavná budova, 4.poschodie, blok C)

Druhá skupina, ktorá má dňa 19.10.2016 HC z predmetu Hydrológia sa zúčastní na kancelárskych prácach v tej istej cvičebni v popoludňajších hodinách od 15:30 hod.