Lesnícka fakulta

Vážené kolegyne a kolegovia.

Hlavné cvičenia budú prebiehať v nasledujúcich termínoch:

17.10.2016 a 18.10.2016 – prvá skupina.

20.10.2016 a 21.10.2016 – druhá skupina

Rozdelenie do skupín bude podľa upresnenia dekanátu (vznikli tam ešte isté zmeny). Budete informovaný prostredníctvom emailu v UIS.

Terénne práce (v arboréte Borová hora) budú pre    prvú skupinu 17.10.2016

a druhú skupinu 20.10.2016

Kancelárske práce (v učebni ktorú určí dekanát – tiež budete informovaný emailom) budú pre                                                                                             prvú skupinu 18.10.2016

a druhú skupinu 21.10.2016

Prosíme Vás, na terénne merania príďte vystrojení v teplom oblečení a pevnej turistickej obuvi. Buďte pripravení aj na daždivé počasie. Zoberte si so sebou aj proviant a nápoj.

Začiatok pre oba dni pre obe skupiny je o 8:00 hod.

Doprava do arboréta je individuálna.