Klimadiagramy

klimadiagramy obrázok

Obrázok 2. Modifikované klimadiagramy pre vybrané klimatologické stanice SHMÚ v záujmovom povodí.