Projekcia teploty vzduchu na január 2020 Update: 04.01.2020

Vážení priatelia. Myslím, že ak ste sledovali predpoklad vývoja odchýlky teploty vzduchu od priemeru 1999-2010 v predchádzajúcich dvoch príspevkoch, nebudete potrebovať k tejto “smutnej” mapke od CPC NOAA žiaden komentár…

Projekcia teploty vzduchu na január 2020 Update: 28.12.2019

Vážení priatelia. Dnes som si s chuťou a záujmom prezrel updatovanú verziu predikcie odchýlky teploty vzduchu na január 2020 (CPC NOAA), na základe vstupných parametrov z obdobia (18.12-27.12.2019). Nuž zatiaľ žiadne pozitívne správy. Odchýlky teploty vzduchu stále rovnaké, ako pri ostatnej správe s tým, že vyššiu teplotu vzduchu už možno očakávať aj na severe Francúzka…

Projekcia odchýlky teploty vzduchu na január 2020

Podľa Centra klimatickej predikcie (Climate Prediction Center – NOAA) možno predpokladať (na základe vstupných poveternostných podmienok medzi 11.12.-20.12.2019) odchýlku teploty vzduchu na území celej Strednej Európy v januári 2020 medzi +0,5 až +1 °C oproti priemeru za 1999-2010. Uvidíme čo prinesie nasledujúci update… Zatiaľ to však na extra zimu nevyzerá Jaroslav Vido

vodnyplan.online

Začiatkom septembra 2019 začal na Slovensku fungovať nový portál venovaný problematike plánovania vodných zdrojov na Slovensku. Tento portál je dostupný na doméne http://www.vodnyplan.online Náš tím sa technicky podieľal a podieľa na tvorbe tohto portálu, pričom sa samozrejme budeme snažiť v spolupráci s kolegami z MŽP SR neustále zlepšovať jeho kvalitu a obsah a tým aj…

Nové poznatky o suchu v regióne Horného požitavia

Vážení priaznivci. Prinášame Vám výsledky nášho výskumu, ktoré boli publikované v časopise Advances in Meteorology a poukazujú na negatívne vyhliadky vývoja klimatických podmienok (arídny trend) v regióne Horného Požitavia. Aj keď sa jedná o regionálnu štúdiu, potvrdzuje sa tým generálny trend badateľný na celom Slovensku. Výskum sme realizovali na stanici “Arborétum Mlyňany” v období 1966-2013. Výsledky…

Archívny príspevok – Lesnícka meteorologie a klimatologie

Vážení priatelia. Lesnícka meteorológia a klimatológia je v rámci lesníckej vedy jej významnou súčasťou. A bolo tomu aj v minulosti. Pri bádaní v archívnych spisoch sme narazili na mimoriadne zaujímavý príspevok v časopise Meteorologické Zprávy z roku 1954 venujúcemu sa Lesníckej meteorológií a klimatológií. Prajeme Vám prijemné čítanie…

Nová vysokoškolská učebnica – Globálne Zmeny Klímy a Lesné Ekosystémy

V stredu 6. 3. 2019 sa v priestoroch Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice pri Technickej univerzite vo Zvolene konal krst vysokoškolskej učebnice „GLOBÁLNE ZMENY KLÍMY A LESNÉ EKOSYSTÉMY“ kolektívu autorov Škvarenina, J., Vido, J., Minďaš, J., Střelcová, K., Škvareninová, J., Fleicher, P. a Bošeľa, M. Akt slávnostného krstu poctil svojou účasťou a príhovorom pán rektor Dr….

Český Hydrometeorologický ústav informuje: Dážď v posledných piatich rokoch nestíha dorovnať odtok v riekach

Nasledovná správa je prebraná z portálu http://www.chmi.cz, kde nájdete aj jej úplné znenie.    Déšť v posledních pěti letech nestíhá dorovnat odtok v řekách Český hydrometeorologický ústav připravuje komplexní vyhodnocení meteorologických, klimatologických a hydrologických parametrů sucha v roce 2018 a v celém suchém období posledních pěti let v České republice. Studie bude zveřejněna na konci…

Klimatický fenomén El Niño prichádza

Zdrojom nasledovnej správy je pán Dr. Jozef Pecho zo Slovenského Hydrometeorologického Ústavu v Bratislave. Túto správu preberáme v plnom znení, pričom v nasledujúcom linku je originálne znenie správy: http://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=962 Podľa predbežnej správy Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) existuje vysoká pravdepodobnosť (75-80 %), že v priebehu zimných mesiacov na severnej pologuli (december – február) sa vytvoria v priestore centrálneho a východného tropického Tichého oceánu (Pacifiku)…