Smart technológie pre (ne)smart ľudí

V dnešnej dobe často počúvame o Smart City. Ako všetko bude fungovať, ako si pozrieme rôznorodé údaje priamo na mobile. A je treba povedať, že aj nášmu tímu sa to javí, ako správna cesta. Preto aj prinášame projekty ako BioClio, Agromet, Lesoklim a podobne. A toto je realita “Smart City” v podaní slovenskej reality. Prosím…

Sucho v Českej republike – AKTUÁLNE

Vážení čitatelia. Iste sledujete pomerne extrémnu situáciu v súvislosti s deficitom zrážok v našej krajine. Samozrejme mimoriadne sucho, ktoré je zatiaľ prerušované iba občasnými zrážkami s nízkymi úhrnmi, sa vyskytuje samozrejme aj v okolitých krajinách. V nedeľu 3.5.2020 odvysielal spravodajský kanál Českej televízie – ČT24 monotematické vydanie relácie Štúdio 24 o suchu. Odporúčam všetkým, ktorých…

Odchýlka teploty vzduchu v Arktíde

Ako vidíme, zima tento rok poriadne nepotriasla svojou “bielou perinou”. Za to však na nás otočila množstvo “vedier vody” a spôsobila mimoriadne vodné stavy na viacerých vodných tokoch. Táto situácia platí prakticky pre celú Strednú Európu. Prečo je tomu tak? Na obrázku nižšie si všimnite namerané odchýlky teploty vzduchu od začiatku roka 2020 do dnešného…

Projekcia odchýlky teploty vzduchu na február 2020

Podobne ako sme prinášali prognózu odchýlky teploty vzduchu na január, pokračujeme aj v zverejnení predikcie odchýlky na mesiac február 2020. Mapový produkt v celom rozsahu preberáme z portálu Klimatického centra predpovedí (Climate Prediction Center) amerického Národného úradu pre oceán a atmosféru (NOAA). Projekcia odchýlky teploty vzduchu pre február, vychádza v tejto verzii zo vstupných podmienok…

Projekcia teploty vzduchu na január 2020 Update: 04.01.2020

Vážení priatelia. Myslím, že ak ste sledovali predpoklad vývoja odchýlky teploty vzduchu od priemeru 1999-2010 v predchádzajúcich dvoch príspevkoch, nebudete potrebovať k tejto “smutnej” mapke od CPC NOAA žiaden komentár…

Projekcia teploty vzduchu na január 2020 Update: 28.12.2019

Vážení priatelia. Dnes som si s chuťou a záujmom prezrel updatovanú verziu predikcie odchýlky teploty vzduchu na január 2020 (CPC NOAA), na základe vstupných parametrov z obdobia (18.12-27.12.2019). Nuž zatiaľ žiadne pozitívne správy. Odchýlky teploty vzduchu stále rovnaké, ako pri ostatnej správe s tým, že vyššiu teplotu vzduchu už možno očakávať aj na severe Francúzka…

Projekcia odchýlky teploty vzduchu na január 2020

Podľa Centra klimatickej predikcie (Climate Prediction Center – NOAA) možno predpokladať (na základe vstupných poveternostných podmienok medzi 11.12.-20.12.2019) odchýlku teploty vzduchu na území celej Strednej Európy v januári 2020 medzi +0,5 až +1 °C oproti priemeru za 1999-2010. Uvidíme čo prinesie nasledujúci update… Zatiaľ to však na extra zimu nevyzerá Jaroslav Vido

vodnyplan.online

Začiatkom septembra 2019 začal na Slovensku fungovať nový portál venovaný problematike plánovania vodných zdrojov na Slovensku. Tento portál je dostupný na doméne http://www.vodnyplan.online Náš tím sa technicky podieľal a podieľa na tvorbe tohto portálu, pričom sa samozrejme budeme snažiť v spolupráci s kolegami z MŽP SR neustále zlepšovať jeho kvalitu a obsah a tým aj…

Nové poznatky o suchu v regióne Horného požitavia

Vážení priaznivci. Prinášame Vám výsledky nášho výskumu, ktoré boli publikované v časopise Advances in Meteorology a poukazujú na negatívne vyhliadky vývoja klimatických podmienok (arídny trend) v regióne Horného Požitavia. Aj keď sa jedná o regionálnu štúdiu, potvrdzuje sa tým generálny trend badateľný na celom Slovensku. Výskum sme realizovali na stanici “Arborétum Mlyňany” v období 1966-2013. Výsledky…

Archívny príspevok – Lesnícka meteorologie a klimatologie

Vážení priatelia. Lesnícka meteorológia a klimatológia je v rámci lesníckej vedy jej významnou súčasťou. A bolo tomu aj v minulosti. Pri bádaní v archívnych spisoch sme narazili na mimoriadne zaujímavý príspevok v časopise Meteorologické Zprávy z roku 1954 venujúcemu sa Lesníckej meteorológií a klimatológií. Prajeme Vám prijemné čítanie…