Projekcia odchýlky teploty vzduchu na január 2020

Podľa Centra klimatickej predikcie (Climate Prediction Center – NOAA) možno predpokladať (na základe vstupných poveternostných podmienok medzi 11.12.-20.12.2019) odchýlku teploty vzduchu na území celej Strednej Európy v januári 2020 medzi +0,5 až +1 °C oproti priemeru za 1999-2010. Uvidíme čo prinesie nasledujúci update… Zatiaľ to však na extra zimu nevyzerá Jaroslav Vido

vodnyplan.online

Začiatkom septembra 2019 začal na Slovensku fungovať nový portál venovaný problematike plánovania vodných zdrojov na Slovensku. Tento portál je dostupný na doméne http://www.vodnyplan.online Náš tím sa technicky podieľal a podieľa na tvorbe tohto portálu, pričom sa samozrejme budeme snažiť v spolupráci s kolegami z MŽP SR neustále zlepšovať jeho kvalitu a obsah a tým aj…

Nové poznatky o suchu v regióne Horného požitavia

Vážení priaznivci. Prinášame Vám výsledky nášho výskumu, ktoré boli publikované v časopise Advances in Meteorology a poukazujú na negatívne vyhliadky vývoja klimatických podmienok (arídny trend) v regióne Horného Požitavia. Aj keď sa jedná o regionálnu štúdiu, potvrdzuje sa tým generálny trend badateľný na celom Slovensku. Výskum sme realizovali na stanici “Arborétum Mlyňany” v období 1966-2013. Výsledky…

Archívny príspevok – Lesnícka meteorologie a klimatologie

Vážení priatelia. Lesnícka meteorológia a klimatológia je v rámci lesníckej vedy jej významnou súčasťou. A bolo tomu aj v minulosti. Pri bádaní v archívnych spisoch sme narazili na mimoriadne zaujímavý príspevok v časopise Meteorologické Zprávy z roku 1954 venujúcemu sa Lesníckej meteorológií a klimatológií. Prajeme Vám prijemné čítanie…

Nová vysokoškolská učebnica – Globálne Zmeny Klímy a Lesné Ekosystémy

V stredu 6. 3. 2019 sa v priestoroch Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice pri Technickej univerzite vo Zvolene konal krst vysokoškolskej učebnice „GLOBÁLNE ZMENY KLÍMY A LESNÉ EKOSYSTÉMY“ kolektívu autorov Škvarenina, J., Vido, J., Minďaš, J., Střelcová, K., Škvareninová, J., Fleicher, P. a Bošeľa, M. Akt slávnostného krstu poctil svojou účasťou a príhovorom pán rektor Dr….

Český Hydrometeorologický ústav informuje: Dážď v posledných piatich rokoch nestíha dorovnať odtok v riekach

Nasledovná správa je prebraná z portálu http://www.chmi.cz, kde nájdete aj jej úplné znenie.    Déšť v posledních pěti letech nestíhá dorovnat odtok v řekách Český hydrometeorologický ústav připravuje komplexní vyhodnocení meteorologických, klimatologických a hydrologických parametrů sucha v roce 2018 a v celém suchém období posledních pěti let v České republice. Studie bude zveřejněna na konci…

Klimatický fenomén El Niño prichádza

Zdrojom nasledovnej správy je pán Dr. Jozef Pecho zo Slovenského Hydrometeorologického Ústavu v Bratislave. Túto správu preberáme v plnom znení, pričom v nasledujúcom linku je originálne znenie správy: http://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=962 Podľa predbežnej správy Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) existuje vysoká pravdepodobnosť (75-80 %), že v priebehu zimných mesiacov na severnej pologuli (december – február) sa vytvoria v priestore centrálneho a východného tropického Tichého oceánu (Pacifiku)…

Európa: Mimoriadne suchý rok 2018

V roku 2018 takmer celú Európu (najmä severnú a strednú časť) sužovali dlhotrvajúce vlny horúčav sprevádzané nedostatkom zrážok, čo viedlo k markantej degradácii zelených plôch naprieč mnohými krajinami. Premenu predtým zelených plôch plných života na hnedé plochy postihnuté suchom je možné pozorovať zo satelitných snímok.  6. jún 2018 27. júl 2018 https://www.climate.gov/news-features/event-tracker/hot-dry-summer-has-led-drought-europe-2018 Podľa Svetovej meteorologickej…

Špeciálna správa IPCC o dôsledkoch oteplenia planéty o 1,5 °C

Obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5 °C v porovnaní s predindustrálnym obdobím (1880 – 1910) si bude, podľa záverov najnovšej špeciálnej správy Medzivládneho panela pre zmenu klímy (IPCC), vyžadovať rýchle, ďalekosiahle a celkom určite bezprecedentné zmeny vo všetkých aspektoch fungovania spoločnosti. Obmedzenie oteplenia nie o 2 °C, ale o 1,5 °C by pritom podľa IPCC malo mať významný prínos pre ľudí a prírodné ekosystémy a mohlo…