Vulkanická činnosť a počasie

Pozrite si prosím, na nasledovnom videu, ako dokáže vulkanická činnosť ovplyvniť poveternostné podmienky v globálnej mierke.