Nová vysokoškolská učebnica – Globálne Zmeny Klímy a Lesné Ekosystémy

V stredu 6. 3. 2019 sa v priestoroch Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice pri Technickej univerzite vo Zvolene konal krst vysokoškolskej učebnice „GLOBÁLNE ZMENY KLÍMY A LESNÉ EKOSYSTÉMY“ kolektívu autorov Škvarenina, J., Vido, J., Minďaš, J., Střelcová, K., Škvareninová, J., Fleicher, P. a Bošeľa, M. Akt slávnostného krstu poctil svojou účasťou a príhovorom pán rektor Dr….

Český Hydrometeorologický ústav informuje: Dážď v posledných piatich rokoch nestíha dorovnať odtok v riekach

Nasledovná správa je prebraná z portálu http://www.chmi.cz, kde nájdete aj jej úplné znenie.    Déšť v posledních pěti letech nestíhá dorovnat odtok v řekách Český hydrometeorologický ústav připravuje komplexní vyhodnocení meteorologických, klimatologických a hydrologických parametrů sucha v roce 2018 a v celém suchém období posledních pěti let v České republice. Studie bude zveřejněna na konci…

Klimatický fenomén El Niño prichádza

Zdrojom nasledovnej správy je pán Dr. Jozef Pecho zo Slovenského Hydrometeorologického Ústavu v Bratislave. Túto správu preberáme v plnom znení, pričom v nasledujúcom linku je originálne znenie správy: http://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=962 Podľa predbežnej správy Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) existuje vysoká pravdepodobnosť (75-80 %), že v priebehu zimných mesiacov na severnej pologuli (december – február) sa vytvoria v priestore centrálneho a východného tropického Tichého oceánu (Pacifiku)…

Európa: Mimoriadne suchý rok 2018

V roku 2018 takmer celú Európu (najmä severnú a strednú časť) sužovali dlhotrvajúce vlny horúčav sprevádzané nedostatkom zrážok, čo viedlo k markantej degradácii zelených plôch naprieč mnohými krajinami. Premenu predtým zelených plôch plných života na hnedé plochy postihnuté suchom je možné pozorovať zo satelitných snímok.  6. jún 2018 27. júl 2018 https://www.climate.gov/news-features/event-tracker/hot-dry-summer-has-led-drought-europe-2018 Podľa Svetovej meteorologickej…

Špeciálna správa IPCC o dôsledkoch oteplenia planéty o 1,5 °C

Obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5 °C v porovnaní s predindustrálnym obdobím (1880 – 1910) si bude, podľa záverov najnovšej špeciálnej správy Medzivládneho panela pre zmenu klímy (IPCC), vyžadovať rýchle, ďalekosiahle a celkom určite bezprecedentné zmeny vo všetkých aspektoch fungovania spoločnosti. Obmedzenie oteplenia nie o 2 °C, ale o 1,5 °C by pritom podľa IPCC malo mať významný prínos pre ľudí a prírodné ekosystémy a mohlo…

Čo je to svetlo

Priatelia pozrite si prosím vynikajúce video o postate svetla. (Nez)kreslená veda pre Vás.

Vulkanická činnosť a počasie

Pozrite si prosím, na nasledovnom videu, ako dokáže vulkanická činnosť ovplyvniť poveternostné podmienky v globálnej mierke.