Prednáška č. 5 – Ekohydrológia vodného toku a sprievodná vegetácia vodného toku