Prednáška č. 4 – Systém pôda-voda-rastlina-atmosféra