Priemerný aprílový úhrn zrážok

obr 7

Obrázok 7. Priemerný úhrn zrážok v apríli v povodí stredného a horného Hrona. Čísla v slepej mape uvádzajú úhrn zrážok v mm.