Priemerný augustový úhrn zrážok

obr 11

Obrázok 11. Priemerný úhrn zrážok v auguste v povodí stredného a horného Hrona. Čísla v slepej mape uvádzajú úhrn zrážok v mm.