Priemerný decembrový úhrn zrážok

obr 15

Obrázok 15. Priemerný úhrn zrážok v decembri v povodí stredného a horného Hrona. Čísla v slepej mape uvádzajú úhrn zrážok v mm.