Priemerný februárový úhrn zrážok

obr 5

Obrázok 5. Priemerný úhrn zrážok vo februári v povodí stredného a horného Hrona. Čísla v slepej mape uvádzajú úhrn zrážok v mm.