Priemerný januárový úhrn zrážok

obr 4

Obrázok 4. Priemerný úhrn zrážok v januári v povodí stredného a horného Hrona. Čísla v slepej mape uvádzajú úhrn zrážok v mm.