Priemerný júlový úhrn zrážok

obr 10

Obrázok 10. Priemerný úhrn zrážok v júli v povodí stredného a horného Hrona. Čísla v slepej mape uvádzajú úhrn zrážok v mm.