Priemerný júnový úhrn zrážok

obr 9

Obrázok 9. Priemerný úhrn zrážok v júni v povodí stredného a horného Hrona. Čísla v slepej mape uvádzajú úhrn zrážok v mm.