Priemerný májový úhrn zrážok

obr 8

Obrázok 8. Priemerný úhrn zrážok v máji v povodí stredného a horného Hrona. Čísla v slepej mape uvádzajú úhrn zrážok v mm.