Priemerný marcový úhrn zrážok

obr 6

Obrázok 6. Priemerný úhrn zrážok v marci v povodí stredného a horného Hrona. Čísla v slepej mape uvádzajú úhrn zrážok v mm.