Priemerný novembrový úhrn zrážok

obr 14

Obrázok 14. Priemerný úhrn zrážok v novembri v povodí stredného a horného Hrona. Čísla v slepej mape uvádzajú úhrn zrážok v mm.