Priemerný októbrový úhrn zrážok

obr 13

Obrázok 13. Priemerný úhrn zrážok v októbri v povodí stredného a horného Hrona. Čísla v slepej mape uvádzajú úhrn zrážok v mm.