Priemerný ročný úhrn zrážok

obr 3

Obrázok 3. Priemerný ročný úhrn zrážok v povodí stredného a horného Hrona. Čísla v slepej mape uvádzajú úhrn zrážok v mm.