Reportér udalostí

Monitoring dopadov sucha v reálnych podmienkach pre potreby vzdelávania študentov a odbornej verejnosti

Na nasledujúcej mape sú zdieľané informácie o dopadoch sucha v povodí stredného a horného Pohronia.

Prezeranie reportovaných udalostí je voľne prístupné pre všetkých návštevníkov portálu. Upravovať resp. vkladať do mapy môžu iba registrovaní pozorovatelia.

Ak máte záujem o zapojenie sa do pozorovania, napíšte nám prosím na http://www.biocliokpp@gmail.com