Sucho…

Vlhkosť vzduchu je zásadným meteorologickým faktorom, ktorý určuje koľko vody bude z prírodného prostredia odparené. Jednoducho povedané, keď je nízka vlhkosť vzduchu, odparuje sa viac vody a naopak. A čím viac vody sa vyparuje, tým je vody menej v pôde a rastlinách. To následne vplýva na výskyt sucha. Sucho je teda situácia v prírode, keď nie je k dispozícií dostatočné množstvo vody pre biologické potreby (poľnohospodárske sucho), alebo pre potreby hospodárstva a priemyslu (hydrologické sucho, socio-ekonomické sucho).

Táto situácia nastáva vtedy, ak nie je v konkrétnom období dostatok atmosférických zrážok (pršalo málo alebo vôbec). Často však býva takáto poveternostná situácia spájaná s vysokou teplotou a nízkou relatívnou vlhkosťou vzduchu.

Takže pri vysokej teplote a nízkej relatívnej vlhkosti vzduchu sa rýchlo odparuje voda z pôdy a rastlín a vzniká závažné sucho. Ak je táto nepriaznivá situácia prerušená doplnením vlahy do pôdy (najlepšie nie prudkým prívalovým dažďom, ale dlhšie trvajúcim dažďom) sucho končí. Pokiaľ však dážď nie a nie prísť, sucho sa prehlbuje a postupne sa začína prejavovať ako tzv. hydrologické sucho. Hydrologické sucho nastáva vtedy, keď sa začne pozorovať pokles výšky vodných hladín na vodných tokoch, alebo nádržiach pod dlhodobý normál.

To už je pomerne závažná situácia. Taktiež aj množstvo zrážok potrebných na obnovenie normálnych vodných stavov je väčšie ako v prípade krátkodobého sucha.

Sucho je teda nebezpečný fenomén a to najmä z toho dôvodu, že nie je napohľad ,,dramatickým“ javom. V porovnaní napr. s búrkou sa jedná o „tichý“ fenomén, ktorý si v podstate nikto nevšíma, až do doby kedy je už neskoro. Najlepšie to dokumentuje nasledujúci obrázok, ktorý sa nadnesene môže nazvať „hydro-nelogický“ cyklus.

hydronelogika.png
“Hydro-nelogický” cyklus.

Vidíme teda, že sucho má aj svoj časový vývoj. Začína nenápadne. Všetci sme spokojní, je teplo, jasno a kúpaliská praskajú vo švíkoch. Ako ide čas, začnú sa v televíznych novinách a na stránkach bulvárnych plátkov objavovať zvesti o nepriazni počasia, ktoré však trápia iba poľnohospodárov a záhradkárov, ktorí majú plné ruky práce s nosením vedier vody na zavlaženie svojich záhonov. Nič to však s nami nerobí. Veď prečo aj. V obchodných domoch máme rajčín dosť a keď niekto „blbne“ s vlastnou úrodou, tak nech vláči vodu. A čas beží ďalej. Zrazu sa objavia dramatické informácie o poklese vodných hladín v riekach a na vodných nádržiach. Začínajú sa ozývať aj hlasy hovoriace o nedostatku vody v studniach. Začína problém napríklad v turizme, keďže voda sa na priehradách vzďaľuje od brehu a aj kvalita tejto vody sa zhoršuje z dôvodu jej stúpajúcej teploty. Už to začína trápiť aj „kúpaliskové typy ľudí“. Záhradkári už v tejto fáze ani nemajú pre samú lopotu so zavlažovaním čas na nadávanie. V horšom prípade to vzdajú a nechajú rajčiaky či papriku napospas „krutému“ počasiu. A na záver, ak sa poveternostná situácia stále nezlepšuje, začne byť problém aj v hospodárstve. Pokles prietokov vodných tokov je tak razantný, že dôjde k obmedzeniu nadlepšovania prietokov a továrne či priemyselné komplexy dostanú príkaz na obmedzenie využívania vody pre svoje účely. To už je však sucho fatálnych rozmerov, ktoré spôsobuje problémy v lokálnej ale aj celoštátnej ekonomike.

V extrémnych prípadoch, ktoré sa našťastie u nás zatiaľ nevyskytli, dôjde k obmedzeniu dodávky pitnej vody, a to sme už na hrane vyhlásenia výnimočného stavu, čo už ovplyvní každého obyvateľa. Preto je potreba uvedomenia si nebezpečnosti sucha mimoriadne dôležitá.

Na nasledujúcich obrázkoch bude znázornený veľmi zjednodušený priebeh vývoja sucha.

normal.png
Normálna situácia: dostatok zrážok, dostatok pôdnej vody = rastliny prosperujú
sucho.png
Začínajúce sucho: žiadne alebo len nízke úhrny zrážok, vysoká teplota a nízka vlhkosť vzduchu, mierny pokles množstva disponibilnej pôdnej vody = lesné dreviny ešte dokážu čerpať vodu svojim koreňovým systémom, problémy sú však evidentné pri poľnohospodárskych kultúrach
extrem-sucho
Extrémne sucho = významný pokles pôdnej vody aj vo väčších hĺbkach, pokles hladín vodných tokov, všeobecný nedostatok vody