Úloha č. 1 – vyznačenie povodia

Zadanie: Vyznačte povodie od uzáverového profilu čísla, ktoré Vám bolo pridelené