Zadania z predmetu

Vážené kolegyne a kolegovia.

Na tejto stránke vám poskytneme návod na vypracovanie zadaní z predmetu. Jedná sa o powerpointové prezentácie.

autori

zadanie-1