Zadanie z predmetu KLIMATICKÉ ZMENY

V prezentácií nájdete potrebné informácie k vypracovaniu seminárnej práce z predmetu Klimatické zmeny

klim-zmeny-seminarky_pokyny-temy