Čo je to experimentálna hydrológia

Experimentálna hydrológia je vedný odbor, ktorý je schopný overiť teoretické hydrologické myšlienky, tézy alebo hydrologické modely v reálnych podmienkach. Táto disciplína je mimoriadne “živým” odvetvím vedy, ktoré neraz “rozbije” zažité teoretické hydrologické teorémy. V nasledujúcom videu môžete vidieť kolegu Miroslava Tesaře z Ústavu Hydrodynamiky ČAV hutným spôsobom prednášajúceho o problematike a výsledkoch experimentálnej hydrológie v ČR.